Danışmanlık

  • Peyzaj Teknik Şartname, Genel Şartname Hazırlanması
  • Peyzaj Keşif ve Metraj Çalışmaları
  • Peyzaj Bütçe Hazırlığı
  • Bahçe Bakım Hizmetleri Programı
  • Mevcut çalışanların yönlendirilmesi
  • Yapılacak faaliyetlerin programlanması
  • İlaçlama, gübreleme ve budama gibi teknik konuların rapor halinde sunumu
  • Uygulamada malzeme ihtiyacının tespiti ve gerekli alternatiflerin sunumu